ALGEMEEN

Oakvillas.nl is onderdeel van One of a Kind Travel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten met betrekking tot reizen naar Ibiza aangegaan met One of a Kind Travel gevestigd te Westerdok 126, Amsterdam, Nederland, geregistreerd met KVK nummer 51658291.

One of a Kind Travel is een tussenpersoon en zal voor u reserveringen uitvoeren met betrekking tot accommodatie, vervoer en eventueel activiteiten. Wij stellen tevredenheid voorop! Wij zullen er alles aan doen om voor u een onvergetelijke reis samen te stellen. Heeft u klachten dan willen wij dit graag persoonlijk met u behandelen om tot een goede oplossing te komen.

 

RESERVERING EN REISOVEREENKOMST

De overeenkomst tussen u en One of a Kind Travel komt tot stand door uw aanvaarding van de huurovereenkomst van One of a Kind Travel. Nadat u heeft toegezegd het betreffende huis of appartement te willen huren (mondeling of per email), zullen wij nog de bevestiging van de eigenaar moeten krijgen voordat wij ook ons akkoord kunnen geven voor de overeenkomst. Dit kans soms een dag duren. Na ons akkoord en de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u per email een bevestiging hiervan.

U, de cliënt, verstrekt One of a Kind Travel voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien u in deze informatieplicht tekort schiet, kan One of a Kind Travel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen hiervan. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met One of a Kind Travel aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

BORGSOM

Op de dag van aankomst, dient u een borg te betalen. Het exacte borgbedrag kunt u zien op de eerste pagina van deze reserveringsbevestiging. U dient de borg contant of met creditcard te betalen. De borg zal worden terugbetaald op de dag van vertrek, als uw verblijf nog in dezelfde staat is als toen u aankwam; d.w.z. zonder schade, netjes, en de sleutel vóór 12 uur op het kantoor is ingeleverd.

Als u aankomt vragen wij u om gelijk uw villa/appartement te controleren; als er schade is meldt dit dan direct aan uw contactpersoon, anders zullen wij de schade in rekening brengen vermeerderd met een tarief van €25,- . Mocht er schade ontstaan tijdens uw verblijf, neem dan meteen contact op met uw contactpersoon, zodat zij de schade kan bekijken en de kosten berekend kunnen worden. Zou u dit niet doen, gaat het de laatste dag, met het bekijken van de villa, van uw borg af.

 

BETALING

Na uw aanvaarding van het voorstel wordt de vakantiewoning gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per email opgestuurd. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons zo snel mogelijk weten.

Bij het totstandkomen van deze overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de huurprijs van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 4 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De overige 70% van het uitstaande bedrag dient vóór 6 weken voor vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

Voor reserveringen vóór 6 weken voor vertrek dient een spoedoverboeking gemaakt te worden, en dient het bedrag binnen 24 uur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wij hebben het recht de boeking dan te annuleren.

AANSPRAKELIJKHEID ONE OF A KIND TRAVEL

Indien door onvoorziene omstandigheden One of a Kind Travel wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de opdrachtgever een gelijkwaardig huis worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is of als de opdrachtgever dit aanbod niet accepteert, zal One of a Kind Travel de reeds betaalde huursom terugbetalen zonder enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gemaakte afspraken, zullen wij eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ons is toe te rekenen omdat:

  • de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.

One of a Kind Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in het huis of het appartement. Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten voor veranderde omstandigheden in of bij het gehuurde huis of appartement, die buiten de schuld van One of a Kind Travel zijn opgetreden. Hieronder vallen ook bouwwerkzaamheden.

Alle door One of a Kind Travel verhuurde woningen zijn strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie en party’s of bruiloftsfeesten in en om de woning zijn alleen na uitdrukkelijke toestemming van One of a Kind Travel geoorloofd.

 

AANKOMST EN VERTREK

De huizen zullen beschikbaar zijn ná 15.00 uur op de aankomstdag. Op de dag van vertrek, zult u uit moeten checken vóór 10.00 uur. De sleutel moet teruggebracht worden naar uw contactpersoon, tussen 09.00 en 12.00 ’s ochtend, tenzij anders overeengekomen. Houdt u zich alstublieft aan deze voorwaarden, zodat wij een goed functionerend systeem kunnen behouden. In het geval dat u handelt tegen onze voorwaarden, zien wij ons genoodzaakt om €200 ,- af te trekken van uw borgsom.

 

FEESTEN / PARTIJEN

De Ibiza Actual regeling verbiedt de productie, uitvoering of organisatie van privé feesten in huizen. Als er feesten worden gehouden zonder het de eigenaren of ons agentschap te laten weten, zullen alle klachten, boetes en betalingen die hiervan het gevolg zijn, naar de huurder gaan; hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

 

AUTOVERHUUR

Bijna al onze accommodaties zijn gelegen in buitengebieden. Om deze locatie te bereiken is er vervoer nodig. Openbaar vervoer is meestal niet aanwezig, of weinig frequent. En de taxi is erg beperkt, vooral als het gaat om het platteland en de weg uitleggen per kaart. Wij raden u aan om een auto vooraf te huren bij bedrijven met lokale kantoren om onaangename problemen te voorkomen. Wij hebben onze eigen autoverhuur partner en tarieven; als u hier geïnteresseerd in bent, neem dan contact met ons op. Als u een huurauto bij ons heeft gehuurd dient u in het bezit te zijn van een geldige creditcard. Dit is verplicht voor de borg. U tekent bij het afhalen van de auto de huurovereenkomst van het verhuurbedrijf, Wij raden u aan deze goed door te lezen om verrassingen te voorkomen. Een geldig rijbewijs is verplicht en een internationaal rijbewijs wordt geadviseerd. Als wij een auto in een bepaalde klasse reserveren houdt dit geen garantie voor een bepaald type in, tenzij anders is overeengekomen.

 

MOBIELE TELEFOONS

In uw villa/huis/appartement is geen telefoon aanwezig. Wij raden u aan een mobiele telefoon mee te nemen, zodat u ten alle tijden contact kunt opnemen als er iets is of als u iets nodig hebt.

 

AFVAL VERWIJDERING

Het is verplicht elke dag uw afval te verwijderen. U vindt de containers aan hoofdwegen en-kruisingen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de accommodaties gelegen zijn in de landschappelijke gebieden en dat, als u de afval laat liggen, er ongedierte op af kan komen. Op de dag van vertrek bent u er dan a.u.b. zeker van dat u geen vuilnis achter laat, anders brengen wij hier € 40,- voor in rekening.

 

SCHOONMAKEN

Op de dag van vertrek, laat u uw accommodatie achter in dezelfde staat als u die aantrof. ?De keuken en barbecue, met alle benodigdheden moeten schoon zijn en op de plek liggen waar ze horen. Als dit niet het geval is, zijn wij verplicht € 40,- of meer te rekenen, het bedrag hangt van uw accommodatie af en hoe het achtergelaten is.

 

SLEUTELS

In het geval van verlies of zoekraken van de sleutels zijn wij verplicht hiervoor € 75,- van de borgsom af te halen. Dit voor het vernieuwen van de sloten en de aanschaf van nieuwe sleutelsets.

 

MEUBELS EN ANDERE BEZITTINGEN

Het is ten strengste verboden om meubilair te verwijderen of andere interieurwijzigingen naar eigen smaak door te voeren. De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door ons beschreven beschrijving. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de eigenaar. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder. De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand. Verstoppingen: De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, Wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen. Capaciteit en de bezetting: Elk huis is ingesteld voor een bepaald en maximum aantal personen. Het zal niet worden toegelaten om het aantal bewoners ( dat is doorgegeven ) te overschrijden. De gasten zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor het aantal bewoners. In het geval dat u zich hier niet aan houdt, hebben wij het recht om passende maatregelen te nemen: ontruimen van het huis of aanvullende kosten.

 

VERZEKERING

Het is aan te raden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

ANNULERING

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen. In geval van No Show, bedragen de kosten 100 % van de huursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.

De kosten voor annulering worden verder berekend als volgt:

  • meer dan 42 dagen voor aankomst: 30% (bedrag aanbetaling)
  • tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% van de huursom
  • vanaf 28 dagen voor aankomst: 100% van de huursom.